אנשי טיפול שימו לב, נפתחה ההרשמה לתכנית השנתית ללימודי פסיכותרפיה ממוקדת טראומה

התכנית בשיתוף הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב ועם מיטב המרצים בתחום.

כל הפרטים כאן