ביבליותרפיה מאפשרת לאדם לבנות את הסיפור של עצמו.  היא מאפשרת באמצעות טכניקות שונות להפוך את רסיסי הטראומה לסיפור , לתת מילים לזיכרון הטראומטי אשר מאיין את השפה ולאפשר תהליך החלמה. הקורס מבקש לחשוף את עולמם של המשתתפים בו, לעבודה הביבליותרפית עם טראומה.

מטרות הקורס

 • היכרות עם שפת הביבליותרפיה
 • לימוד דרכים מעשיות לשילוב ביבליותרפיה בעבודה עם טראומה

תכנים עיקריים

 • מהי ביבליותרפיה והאזנה ביבליותרפית
 • המיכל הטקסטואלי ושפת הטראומה
 • ביבליותרפיה והגמשת נרטיבים
 • טראומה במשפחה
 • הכתיבה כתהליך תרפויטי
 • סוגי כתיבה – אינטואיטיבית וביוגרפית
 • עבודה עם ילדים בביבליותרפיה
 • עבודה עם קשישים בביבליותרפיה
 • טראומה בחברה הישראלית בראי הביבליותרפיה

*מוכר לגמול השתלמות

דפנה שלם– ביבליותרפיסטית ,מטפלת  מנוסה ביצירה והבעה , מלמדת באונ' בר אילן ובאוניברסיטה העברית ובעלת קליניקה פרטית.

אוכלוסיית יעד ותנאי קבלה

לאנשי מקצוע העוסקים בתחום הטיפול בלבד.

מטלות הקורס

על התלמידים להשתתף בקורס במלואו וכסדרו, כמו כן יידרשו לעמוד בכל חובות הקורס, כפי שייקבעו על ידי המרצה.

המשתתפים בקורס יקבלו ערכת קלפים טיפוליים במתנה

תנאים לקבלת התעודה

 • נוכחות של 100% במפגשים (למעט מקרים מוצדקים שלא יעלו על 20% מסך המפגשים) כמפורט בנהלי הועדה של משרד החינוך
 • עמידה בכל חובות הקורס

לבוגרי הקורס העומדים בתנאים הנ"ל תוענק תעודה.

מועדי ומשך הקורס:

ימי שני אחת לשבוע בין השעות 16:00 – 19:15, סה"כ 10 מפגשים, 40 שעות.

מועד פתיחה: יפורסם בהמשך

שכר לימוד : 2200 שקל דמי הרשמה 150 שקל

מקום הלימודים: בית נט"ל, רח' אבן גבירול 10 תל אביב

מועד אחרון להרשמה: 20.1.20

טופס הרשמה