פעל בשיתוף נט”ל בין השנים 2011-2018

מרכז החוסן הקהילתי של נט”ל נפתח בשנת 2011 בשיתוף עם הרשות וכל גורמי התמך בקהילה, ומטרתו הייתה לעסוק בחיזוק החוסן של הפרט והקהילה, תוך יצירת רשת חוסן יישובית המושתתת על כוחות מקומיים מכלל המגזרים והגילאים.

המרכז פעל בעתות שגרה וחירום מתוך התפיסה כי “מה שלא עובד בשגרה כנראה גם לא יעבוד בחירום”.

מרכז החוסן נוהל והופעל על ידי מי שהייתה נציגת עמותת נט”ל- יהלומה זכות, תושבת העיר תפקודה של יהלומה ראוי לציון. המרכז פעל בשיתוף פעולה מלא עם העיריה, פיקוד העורף, והגורמים השונים בעיר. הצוות המקצועי טיפולי של נט”ל ליווה את מודל הפעילות כל השנה ובפרט בעיתות חירום.
מאז פברואר 2018, לאחר 5 שנים של תמיכה ועבודה משותפת עם נט”ל, יצא מרכז החוסן אופקים בהובלת יהלומה לדרך עצמאית.