מרכז החוסן הקהילתי של נט"ל נפתח בשנת 2011 בשיתוף עם הרשות וכל גורמי התמך בקהילה, ומטרתו לעוסק בחיזוק החוסן של הפרט והקהילה תוך יצירת רשת חוסן יישובית המושתתת על כוחות מקומיים מכלל המגזרים והגילאים.

המרכז פועל בעתות שגרה וחירום מתוך התפיסה כי "מה שלא עובד בשגרה כנראה גם לא יעבוד בחירום".

מרכז החוסן מנוהל ומופעל על ידי נציגת עמותת נט"ל- יהלומה זכות תושבת העיר תפקודה של יהלומה ראוי לציון. המרכז פועל בשיתוף פעולה מלא עם העיריה, פיקוד העורף, והגורמים השונים בעיר. הצוות המקצועי טיפולי של נט"ל מלווה את הפעילות כל השנה ובפרט בעיתות חירום.

פעילות רב שנתית

לאורך השנה מרכז החוסן הקהילתי של נט"ל ,מרכז עשרות פעילויות ומהווה מרכז העצמה והעשרה בתחום, למאות מתושבי העיר והסביבה. מרכז החוסן מיצב עצמו בעיר כגורם תמך מרכזי גם בשגרה וכמובן בחירום.

 • "נוער מוביל" (מנהיגות נוער)- מפגש אחת לשבוע עם קבוצת בני נוער מובילים, מישיבה, אולפנה, בתי ספר חילוניים עיוניים ומקצועיים.  לאחר הכשרה שנתית של מגוון ארגונים נט"ל ,נציגי  סיירת מטכ"ל, מד"א , רשויות הכיבוי והמשטרה.
 • הכשרת צל"חים (צוותי חירום מקומיים) – ההכשרה בכל הקשור לנושא הטראומה, וחלוקת תפקידים למתנדבים לשעת חירום . יש לציין שתפקידם בעת המלחמה היה קריטי.
 • סיוע בכתיבה והפנמת נוהל החוסן העירוני בעיר אופקים.
 • הפעלת קורס החייאה , כיבוי אש וניהול אירוע, כחלק מתרגול מתנדבים ועובדים בשעת חירום.

במהלך מבצע – צוק איתן  ב-2014:

 • נפתח קו סיוע טלפוני אשר פעל 24 שעות.
 • צוותים של אנשי טיפול מנט"ל והניידת תמיכה וסיוע נפשי יצאו יחד עם מתנדבים של מרכז החוסן למקלטים ,להתערבויות  מידיות ומתן כלים להרגעה.
 • נערכו ביקורים אצל קשישים ע"י בני נוער ויוצאי סיירת מטכ"ל- שעברו הכשרה במסגרת פרויקט מנהיגות  נוער של מרכז החוסן במהלך השנה. הכל בתאום ומיפוי צרכים משותף עם מח' הרווחה.
 • מרכז החוסן ריכז התערבויות בחירום של סטודנטים מתל-חי ומתנדבים מהעיר שיסייעו לתושבים שפונים.
 • מרכז החוסן העניק תמיכה אזורית וסיוע לאירועים המוניים בתאום עם מד"א ובריאות הנפש כולל תמיכה בתושבים מהפזורה הבדואית.
 • מרכז החוסן העביר לאורך כל המלחמה – פעילויות הפגה ואוורור לתושבי העיר.
 • שת"פ עם בנות השירות הלאומי, תנועות הנוער, גרעין מורי הציונות הדתית (שבת).

ערוצי פעולה ושת"פ בתחום התמיכה והטיפול:

 • טיפול מקצועי בתושבים ע"י מטפלי נט"ל.
 • שת"פ עם השפ"ח (שירות פסיכולוגי חינוכי ) הפניית הילדים שקיבלו התערבויות בשטח להמשך טיפול במח' הרווחה ובעמותת נט"ל.
 • שת"פ עם הרווחה בתחום הטיפולי- הפניית משפחות להמשך טיפול לרווחה ועמותת נט"ל.
 • שת"פ עם מוקד 106 לקבלת הפניות , להתערבויות ראשוניות.
 • טיפול במטלות מחמ"ל עירוני.
 • שת"פ עם מד"א אופקים ומרחבי.
 • שת"פ עם מרפאת בריאות הנפש

הכשרות למתנדבים וקבוצות יחודיות:

 • פניה של נוער, תושבים, קבוצות להתנדבות נוספות.
 • הכשרת ישיבת ההסדר מאופקים ושת"פ מלא בזמן החרום.
 • פתיחת החוסן החרדי והכשרת נשים חרדיות, מתנדבות במקום.
 • התנדבות עובדים סוציאליים להתערבויות.
 • ריכוז קבוצות התנדבות דוברי רוסית, אמהרית מהעיר.
 • נוער מוביל באופקים .

במציאות החיים בישראל בה העורף הפך חזית, ברור הוא כי יכולת העמידות של מדינת ישראל תלויה בחוסן תושביה. מרכז החוסן הקהילתי של נט"ל ממשיך לחזק את היכולת לצלוח 'משברים', ולהסתגל למציאות משתנה (שגרה וחירום) תוך שמירה על איכות החיים ובתוך זה צמצום  הפגיעות בנפש. החוסן הלאומי הינו מעטפת התפקוד של כלל הרשויות המוסמכות, המצליחות לתת תחושת ייעוד ומנהיגות בשעת משבר.  חוסנם של פרטים, משקי בית, קהילות, עסקים וארגונים הינו חיוני לחוסנה של המערכת, וחוסנה של קהילה מתבטא ביכולתה להסתמך על משאביה הפנימיים להתמודדות עם מצבי חירום.  יכולת זו יש לבנות בשעת רגיעה על מנת  שבשעת חירום תפעל תשתית התמיכה שהוקמה – כפי שקרה במבצע "צוק איתן".

שיתוף הפעולה בין עיריית אופקים ונט"ל , מתבסס על ההבנה כי מרכז החוסן הינו מרכז קהילתי ואינו רק מרכז מתן הכשרה או העברת ידע , אלא נותן שירותי טיפול בשת"פ עם השפ"ח ומעורבות ויצירת דיאלוג מפרה המשלבת את הידע המקצועי עם הניסיון וחוכמת החיים מהשטח.