בעלת תואר ראשון בעבודה סוציאלית במסלול לחץ וטראומה ותואר שני בתכנית לניהול מצבי חירום ואסון של ביה"ס לבריאות הציבור באונ' תל אביב.

משרתת במילואים בחוליית חוסן של ענף נפגעים חי"ר.

דוא"ל: dafna@natal.org.il