אריה אברמזון, תאריך15/12/2006

©כל הזכויות שמורות למערכת עיתון זמן חיפה

לקריאת הכתבה