www.natal.org.il הוא אתר אינטרנט לשירות הציבור.

www.natal.org.il הוקם על ידי עמותת נט”ל- נפגעי טראומה על רקע לאומי (מלכ”ר) שמשכנה ברחוב אבן גבירול 10 תל אביב.

האתר אינו מכיל פרסומות מכל סוג שהוא.

תכני האתר נכתבו במטרה לספק לציבור הרחב מידע ללא עלות אודות שירותי העמותה, פועלה וחומרים מקצועיים על טראומה נפשית מההיבט הלאומי. אין לראות באתר תחליף להתערבות פסיכולוגית או טיפול כלשהו.

זכויות יוצרים

והיה ומי מהגולשים מבקשים להפיץ חומר הלקוח מהאתר יש לציין כי כל זכויות היוצרים של חומרי האתר שייכים אך ורק ליוצריו, נט”ל, ו/או מי מטעמה.

מדיניות פרטיות

מערכת נט”ל מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר.פרטי הגולשים אשר נרשמים לרשימת התפוצה של אתר נט”ל, שולחים שאלה בנושא כלשהו או סיפור אישי, נשמרים במערכת האתר ואינם מפורסמים או מועברים לכל גורם אחר.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפרסם שאלות שהועלו בפורום בכדי לספק מידע נוסף וחושב לציבור, אך הדבר ייעשה  ללא כל פרטים העלולים לחשוף את זהות השולח/ת.

אחריות

עבור המסמכים הנמצאים על שרת זה (natal.org.il) עמותת נט”ל אינה מבטיחה או מניחה אחריות משפטית לדיוקם, שלמותם או שימושיותם של מידע, תוצר או תהליך המתוארים בו.

נט”ל אינה אחראית כלפי משתמשי האתר או כלפי כל אדם אחר עבור החלטות שנעשו, או פעולות שבוצעו, המסתמכות על מידע שסופק על ידי האתר.