פרויקט “פותחים לרווחה” – מענה לצוותי הרווחה במחלקות לשירותים חברתיים בעקבות משבר הקורונה

קול קורא להגשת מועמדות לקבלת סל מענים לעובדים במחלקות הרווחה.

 

רקע:

עובדי השירותים החברתיים, ובלשכות הרווחה ברשויות נמצאים בחזית העשייה בתחום בריאות הציבור ורווחתו כשהם מצויים בקשר אינטנסיבי וישיר עם מגוון רחב של אוכלוסיות. נוסף לתפקידם החיוני בשגרה, הרי שהם בעלי תפקיד מרכזי בהערכות החירום של הרשות.

מצבי חירום ואירועי דחק מתמשכים הם עפי”ר בלתי צפויים ולא מוכרים, הם מפרים את השגרה, מערערים את הסדר ותפיסות העולם המוכרות ,קוטעים את רציפות התפקוד האישית והאירגונית ומציבים דרישות שנתפסות לעיתים כחורגות ממסגרת המשאבים הקיימת. הם מעוררים תחושות של חוסר אונים, בלבול ואף חרדה ובמקרים מסוימים עלולות תחושות אלו להתקבע לדפוסי התמודדות בלתי רצויים ואף להפוך למצוקה כרונית כמו דיכאון או תסמונת פוסט טראומטית. במצבים כאלו קיימת חשיבות למניעה, והתערבות מידית פשוטה ממוקדת.

התערבות זו מתבססת על שיקום משאבי ההתמודדות של הפרט, מתן ידע מוקדם והקניית מיומנויות בסיסיות להתמודדות. היא מעצימה את יכולת ההתמודדות הבריאה של הפרט, משיבה את תחושת השליטה ומצמצמת את ההשלכות השליליות ואף מהווה מנוף להסתגלות בריאה וצמיחה בעקבות המשבר.

עם התפרצות נגיף הקורונה, מצב בו אנו מתמודדים עם חירום ואי וודאות מתמשכת מוצב בפני אנשי בריאות הנפש ברשות אתגר נוסף, של סיוע לאוכלוסיות המתמודדות בנוסף לאתגרים שהיו טרום משבר הקורונה, עם השלכות החרדה מן התחלואה, הבדידות, אבדן העבודה ופרנסה ועוד. כל זאת, כאשר הם עצמם חווים את האירועים ופועלים במציאות חירום משותפת עם האוכלוסייה ונדרשים גם לעמוד במתח המתקיים בין דרישות חירום ודרישות השגרה.

בשנה האחרונה אנחנו עדים לקושי המכופל בו העובדים עצמם חווים את המשבר ואת החרדה שמעורר לעיתים בעוצמות לא פחות מורכבות מהלקוחות להם מסייעים. במחקר שנערך על ידי אוניברסיטת בן גוריון על מדגם מיצג של כ 2600 עובדים סוציאליים בכל סוגי שירותי הרווחה ונערך בין אוגוסט לאוקטובר 2020, עולה כי קיימת  עליה של עשרות אחוזים בפניות למחלקות השונות למרות העלייה, שירותי הרווחה צומצמו באופן משמעותי: 54% ממשתתפי המחקר דיווחו על צמצום ופגיעה בשירות בו עובדים .על פי המחקר ניכר כי ההשפעות והעומס על בריאותם הנפשית והפיזית של העובדים הסוציאליים דרמטיות, 77%  מהמשיבים דיווחו על חרדה 20% דיווחו על דיכאון.76% דיווחו על תשישות 50% על קשיי שינה. 1

ההצעה

התוכנית המוצעת מיועדת לעובדי הרווחה ברשויות, מטרתה קידום הבריאות חיזוק החוסן והמסוגלות העצמית והצוותית. התוכנית תבנה באופן אישי, בהתאמה לכל מחלקה ע”פ צרכיה (“חליפה לפי מידה”). התוכנית מציעה סל מגוון מאוד ונרחב של מענים החל בסדנאות, הכשרות מתן כלים מקצועיים  וידע דרך רכש לטובת שיפור סביבת העבודה, וכלה בפעילויות תרבותיות ופנאי. כל זאת מתבצע ע”י התנסות חווית, מותאמת תרבות וצרכים, בשיתוף פעולה מלא עם מנהל המחלקה. מתוך רצון לחזק את חוסן של הפרט, הצוות והעברת מסר של הערכה והוקרה לעובדים ולפועלם.

התוכנית ממומנת באופן בלעדי ע”י מיזם פילנתרופי “קרן של אור”- מיזם משותף של מספר קרנות פילנתרופיות אשר חברו יחד במטרה לפעול כחלק מהמענה לטווח קצר- בינוני , בפיתוח ותמיכה בהתמודדות עם הנזקים החברתיים, רגשיים, כלכליים שנוצרו בעקבות משבר הקורונה, בשלב היציאה מהמשבר הבריאותי האקוטי. המיזם כשמו כן הוא יוזם פניה לגופים/שותפים אשר מסוגלים להציע ולבצע פעולות משמעותיות ומהירות אשר מעבר לתרומה הישירה של הפעולה, יש בבחירה של הפעולה תהודה אשר יכולה להוות זרז לפעילויות של גופים נוספים.

הגוף  אשר נבחר להפעיל, לתכלל ולבצע את המיזם הוא עמותת נט”ל: נפגעי טראומה על רקע לאומי, הינה עמותה (מלכ”ר) שהוקמה בשנת 1998 ומטרתה העלאת המודעות בכל הקשור לטראומה על רקע לאומי בחברה הישראלית. מרכז נט”ל מהווה בית טיפולי רב מקצועי לנפגעי טראומה על  רקע הסכסוך הישראלי פלסטיני ואסונות בעלי אופי קהילתי ולקרוביהם. בנט”ל מרכז הכשרה, הוראה והדרכה בתחום הטראומה לאנשי מקצוע ובאמצעות היחידה הקהילתית פועלת העמותה למניעה, התערבות והדרכה בשגרה ובחירום.

למי מיועדת התכנית?

התכנית המוצעת מיועדת לעובדים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות.

 סל המענים יינתן לפי גודל הרשות.

רשות גדולה – ברשויות הגדולות נבקש כי כל מחלקה/ אגף יגיש את הבקשה בנפרד ובהתאם לגודל המחלקה/ אגף יקבע היקף סל המענים.

רשות בינונית – סל הכולל כ-  100 שעות הדרכה/ התערבות, וכ- 8000 שח להצטיידות, פנאי ותרבות.

רשות קטנה– סל הכולל כ 50 שעות הדרכה/ התערבות, וכ- 4500 שח להצטיידות, פנאי ותרבות.

*התכנית הכוללת של המענים תבנה בהתאמה אישית מול כל מנהל לאחר שלב הערכת הצרכים.

הסל מכיל 3 סוגי מענים : בתחום סדנאות והכשרות  בתחום הרכש ובתחום הפנאי והתרבות.

הגשת הבקשה

הבקשה להשתתפות תמולא ע”י  מנהל/ת המחלקה לשירותים חברתיים.
(נדרש למלא את כל השאלות והסעיפים בטופס) . תאריך אחרון להגשת השאלון 20.04.21

 תהליך

שלב 1 –  מילוי שאלון והגשת הבקשה

מנהלי מש”ח מוזמנים למלא את השאלון בקישור הבא:  https://survey.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9vlm7M3uRS3Wnwa   ולהגיש את הבקשה עד לתאריך 20.04.21 לוועדה המלווה. מתוך כל הבקשות שיוגשו יבחרו 40 מחלקות להשתתף בפרויקט.

הועדה המלווה תורכב מנציג הקרנות, נציג מרכז השלטון המקומי, נציג נט”ל , ובהתייעצות בבחירת המחלקות עם מנהל המחוז במשרד הרווחה.

שלב 2- הערכת צרכים

מחלקות שיבחרו להשתתף בפרויקט ע”י הועדה המלווה, יקבלו קישור לשאלון מקיף אותו יתבקשו למלא כל עובדי המחלקה. מטרת השאלון להעריך את ההשלכות של שנת הקורונה על ההסתגלות של העובדים כפי שהם באים לידי ביטוי בתפקוד, ובסימפטומים נפשיים של דחק, לחץ, שחיקה לצד צמיחה נפשית. נתוני השאלונים יעובדו על ידי יחידת המחקר של נט”ל ויוחזרו לכל מחלקה בדו”ח הכולל את עיקרי הממצאים והמלצות להתערבות.

מנהלי מחלקות שיבחרו לפרויקט יחתמו על טופס התחייבות לביצוע והפעלת התוכנית ע”פ הנדרש.

מחלקות אשר לא יבחרו להשתתף בפרויקט יקבלו עדכון על כך.   

שלב 3- בניית תכנית התערבות

לצורך בנית תכנית ההתערבות, עם כל מנהל/ת תקבע פגישה ובה יוגש הדו”ח ויוצגו ממצאי השאלון. ממצאים אלו, לצד התשומות של המנהל/ת לגבי המחלקה והעובדים יהוו את התשתית לבניית תכנית ההתערבות. התכנית תוגש לאישור הועדה המלווה.

שלב 4 – יישום התכנית

לאחר אישור התכנית ע”י הועדה המלווה, תיושם התכנית יתבצע תיאום מול נט”ל כגוף המתכלל את המענים השונים.

שלב 5- הערכה

בסיום ההתערבות יועברו שני שאלונים שאלון סקר למנהלים ושאלון נוסף לעובדים  ותעשה בקרה  והערכה של הפרויקט ע”י  יחידת המחקר של נט”ל.  את הסיכום של הדו”ח עם הממצאים יקבלו מנהלי המחלקות.

קריטריונים להחלטת הועדה לגבי בחירת המחלקות המשתתפות:

 • גודל הרשות – כל רשות רשאית להגיש בקשה לקבלת הסל. רשות המונה פחות מ- 6 עובדים תקבל סל חלקי או תתאגד עם רשות נוספת הקרובה לה. ברשויות הגדולות, כל לשכה נדרשת להגיש בקשה נפרדת.
 • מחויבות לתהליך – מילוי טופס הבקשה ע”י מנהל/ת המחלקה והתחייבותו למילוי השאלונים ע”י

העובדים ופינוי זמן לביצוע תוכניות ההתערבות ,כמוכן יקבע נציג מטעם הלשכה /מחלקה ( מנהל.ת או סגנו.תו) שיהיו בקשר רציף עם מנהלת המיזם .

 • רמות צורך – על פי ניתוח שאלון הסקר של המנהל/ת.
 • ייצוג הולם– של כלל המגזרים והפריסה הגאוגרפית.
 • מתן קדימות – תינתן קדימות לרשויות אשר לא קיבלו במהלך שנת 2020 תכניות/ מענים/ תקציבים .

מטרת  התוכנית  

קידום בריאות נפשית וחיזוק החוסן והמסוגלות העצמית והצוותית של עובדי הרווחה ברשויות המקומיות באמצעות חיזוק החוסן האישי והצוותי, מתן כלים וידע, תרגול, פיתוח מודעות אישית ותחושת מסוגלות תוך הדגשת ההערכה וההוקרה לעבודתם.

היעדים

 • חיזוק העובד/ת– חיזוק החוסן של העובד/ת באמצעות מתן כלים להתמודדות אפקטיבית עם מצבי משבר מורכבים.
 • חיזוק הצוות– חיזוק עבודת הצוות והלכידות החברתית, תחושת השייכות והמחוברות למחלקה, באמצעות חיזוק דרכי התקשורת ומיומנויות עבודה בשגרה ובחירום.
 • הקניית ידע ומיומנות להתמודדות במצבי משבר, לחץ, דחק, טראומה, חוסן וחירום ובתחומי ידע נוספים על פי צורך.
 • איתור וגיוס משאבים אישיים להתמודדות.
 • העברת מסר של הוקרה והערכה העברת מסר של הוקרה והערכה ע”י הרשות, נראות לצרכים, שיפור סביבת העבודה, וההכרה בעבודה הקשה שמשקיעים.

לוח זמנים למיזם

פעילות

התחלה

תאריך לביצוע

הערות

שלב א  – הפצת קול קורא + שאלון

 

22.03.21

 

הפצת שאלון למנהלים

 

22/03/21

 

מפגש התנעה שאלות ותשובות

 

05/04/21

המפגש יתקיים בזום

 

השבת השאלון מנהלים לנט”ל

 

20.04.21

מועד אחרון  להגשה

שלב  ב’ – ועדת היגוי ומיפוי

  

 

קיום ועדת מלווה

 

06/05/21

 

החזרת תשובות למחלקות

 

09/05/21

 

העברת שאלון לעובדים

 

09/05/21

 

קביעת פגישות עם מנהלי הרווחה וחתימת חוזה

 

במהלך חודש מאי יוני 2021

 

שלב ג’  + ד’ – בניית התכנית ויישומה

  

 

הגשת תכניות ע”י המנהלים – מועד אחרון

 

ע”פ סדרי עדיפות עד סוף חודש יולי

 

הוצאה לפועל וגיוס המענים

 

עד סוף דצמבר 21

 

העברת שאלונים  מנהלים + עובדים

 

עד סוף דצמבר 21

 

שלב ה’ – סיכום

  

 

סיכום פרוייקט

  

 

 

מפגש התנעה

בתאריך ה 05.04.21 יתקיים מפגש התנעה בזום לכלל מנהלי המחלקות לצורך הצגת המיזם ומתן מענה על שאלות , מצ”ב לינק למפגש ההתנעה :  

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/96079191598?pwd=dzdNU2dDUWhYM3BZWENXR05iVjh2Zz09

 

נודה לכם על הרשמה מוקדמת למפגש זה עד  למייל michalg@natal.org.il אנא ציינו שם / ושם רשות ומספר המשתתפים.

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים או בכל שאלה בנוגע למילוי השאלון למיזם ניתן לפנות למיכל גפן בכתובת המייל : michalg@natal.org.il

 

 1. מחקר שנערך ע”י ד”ר טליה מיטל שוורץ טיירי בשיתוף עם איגוד העובדים הסוציאליים ופורסם בינואר 2021.