רסיסים - נט"ל

פרויקט רסיסים קם בשנת 2014 במטרה ליצור מרחבים בטוחים בהם ניתן לעבד ולשתף את  חוויות הקרב והלחימה, תוך מתן לגיטימציה לשיח חברתי-תרבותי בנושא.

אנו ברסיסים מאמינים שהשיח בחברה הישראלית כיום לא מייצג כראוי את היקף המשמעות של השפעות חוויות הקרב על כלל החברה הישראלית וישנה תחושה של חוסר לגיטימציה בקרב גורמים בתוך החברה לספר ולשתף את אשר חוו. מתוך כך, הפרויקט מבקש לקיים שיח של שיתוף ועיבוד השפעותיה האישיות והחברתיות של הלחימה.

האנשים והנשים בעמותת רסיסים מבקשים לתת קול ובמה ל’פציעה השקופה’.

טקסי יום הזיכרון לנופלים ולחיים 2021

נגן וידאו
נגן וידאו

תל אביב

באר שבע