אם שירתתם במהלך מלחמת לבנון הראשונה (סדיר או מילואים בכל תפקיד) נודה אם תקדישו 10 דקות למילוי הסקר המצורף – https://bit.ly/1982LebanonWar

עמותת נט”ל מלווה למעלה מ-24 שנים את הלוחמים המשתחררים מן השירות הצבאי ונושאים עמם טראומות, חוויות וזיכרונות שלא מרפים מהשירות.
אנחנו מבקשים את עזרתכם במילוי סקר על מנת שנוכל להעמיק את הבנתנו לגבי השלכות השירות במהלך מלחמת לבנון הראשונה,
ולשפר את איכות המענים שאנו מעניקים לכל הפונים אלינו ולחיזוק הקשר איתם.
תודה רבה.