גילה סלע, מנהלת קו הסיוע במדור 5 קטנות של מוסף 24 ידיעות אחרונות