אלה הר-נוי, תאריך24/12/2006

©כל הזכויות שמורות למערכת NRG מעריב

http://www.nrg.co.il/online/43/ART1/521/796.html