גלית יצחק, תאריך13/09/2009

ידיעה על מחקר חדש שערכה הקרן לנפגעי טרור בסוכנות היהודית; הנפגעים מתמודדים בחיי היומיום עם קשיים כלכליים, חברתיים ונפשיים.

http://www.news1.co.il/Archive/001-D-213673-00.html?tag=08-23-36