ג. לזר, תאריך03/07/2008

©כל הזכויות שמורות למערכת “יתד נאמן”
לקריאת הכתבה