הגליון עוסק בהתמודדות הרגשית של העוסקים והמטפלים בנפגעי טרור ומלחמה

להורדת המגזין