הגליון עוסק בתיעוד ועדות ומציג פיסות עדות ממרכז התיעוד של נט"ל, על תיעוד דרך הקולנוע ועוד

להורדת המגזין