שירו של אהוד מנור "בנוגע לרגש" הופיע על שער הגליון שעסק במשמעות של טראומה על רקע לאומי

להורדת המגזין