הגליון עוסק במלחמת לבנון השניה והשלכותיה על הלוחמים בחזית, האזרחים בעורף שהפך לחזית והמשפחות והקרובים הדואגים

להורדת המגזין