MA בייעוץ חינוכי, תעודת הוראה, יועצת חינוכית.

מנחה ויועצת בנושא טראומה, חוסן והיערכות לחירום.

הקימה וניהלה את מרכז החוסן בשדרות במהלך עופרת יצוקה וכן ניהלה פרויקטים רבים בשדרות, בעוטף עזה ובמרכזי קליטה בצפון לאחר מלחמת לבנון השניה.

ניהלה את אגף החינוך במועצה אזורית מרחבים במהלך "צוק איתן".

מתנדבת מזה 20 שנה וכיום יו"ר המועצה הבינלאומית במחלקת השותפויות של הסוכנות היהודית.

כיהנה כיו"ר עמותת עדן המטפלת בנערות בסיכון.

היתה חברת דירקטוריון בחברה הכלכלית במועצה אזורית מרחבים.

דוא"ל: dalia@natal.org.il