אחת החוויות המרכזיות של נפגעי טראומה היא אבדן הבית הפנימי. זוהי חוויה שהיא גם נפשית וגם גופנית, שכן כדי לחוות שלמות והרמוניה, אנו צריכים לחיות בתוך גופנו ולהרגיש שהגוף והנפש חד הם. בית נט”ל הוא מקום שבו ובאמצעותו המטופל יכול לחזור ולבנות את ביתו הפנימי. 

מהבחינה הקלינית יש יתרון גדול לכך שניתן לרכז את ההתייחסות לצרכיו הנפשיים של המטופל באופן שמאפשר להכיר אותו מזוויות טיפוליות שונות, לתת לו מענה שהוא גם מגוון וגם אישי ולהעריך את מהלך הטיפול או לבצע בו שינויים בהתאם. למטופל יש יתרון משמעותי בכך שהקשר שלו הוא עם גורם טיפולי אחד, המרכז את הטיפול בו, מציע לו מגוון התייחסויות שיכולות להכיל אותו ואת הקשיים שלו ושל משפחתו ואף מונע את הפיזור בין גורמים שונים.

סוגי טיפול בטראומה 

טיפולים פסיכולוגיים עוסקים בקשיים נפשיים באמצעות טכניקות פסיכולוגיות שעיקרן בירור קשיים וקונפליקטים והשגת תובנה באשר למקור הבעיות שאותן המטופל חווה. מטרות הטיפול הן הפגת הסימפטומים, שינוי התנהגותי שיוביל לתפקוד אישי, חברתי ומקצועי טוב יותר ולצמיחה אישית.

 טיפול אישי

בטיפול אישי המטופל נפגש עם המטפל לבדו באופן סדיר, בדרך כלל לפחות פעם אחת בשבוע. ביחד הם מבררים את הבעיות ואת הקשיים של המטופל, ומנסים להגיע לתובנות ולפתרונות.

טיפול זוגי

בטיפול זוגי בני הזוג נפגשים עם המטפל באופן סדיר, לפחות פעם אחד בשבוע. שלא כמו בטיפול אישי, ה”לקוח” כאן הוא הזוגיות ולא כל אחד מבני הזוג בפני עצמו. בטיפול זוגי המטפל ביחד עם בני הזוג ינסו להבין את מקור הקשיים והקונפליקטים הזוגיים (בעיקר פועל יוצא של החיים המשותפים המושפעים על ידי PTSD של אחד מבני הזוג) מתוך מטרה לשמר ולחזק את הזוגיות.

טיפול משפחתי

בטיפול משפחתי מנסים לזהות דפוסי חשיבה, רגש והתנהגות הגורמים לקשיים אצל היחיד או אצל המשפחה כולה, תוך ניסיון לסייע לבני המשפחה לשנות את הדפוסים ואת ההרגלים הללו (קשיים הנובעים בעיקר מהעובדה שהמשפחה חיה ומתפקדת עם PTSD של אחד מבני המשפחה). הטיפול מתבצע באמצעות שיחה, לרוב עם כל בני המשפחה ביחד, ובודקים בו לעומק את מערכות היחסים בין בני המשפחה. הבדיקה והאינטראקציה בין בני המשפחה במסגרת טיפולית מוגנת מאפשרת לחזק את התקשורת בתוך המשפחה.

טיפול קבוצתי

בטיפול קבוצתי המטפל נפגש באופן סדיר עם קבוצת אנשים, וביחד הם מתמודדים עם קשייהם ועם בעיותיהם האישיות. האינטראקציה בין חברי הקבוצה היא גורם מהותי בטיפול מסוג זה ומהווה חלק עיקרי בתהליך הטיפולי.
למשתתפים בקבוצה יש מכנה משותף המאפשר עבודה משותפת. בנט”ל המכנה יהיה תגובה לארוע טראומתי על רקע לאומי