נציגי קרנות ועסקים המעוניינים בכך יכולים לתרום למגוון פרויקטים וסדנאות הניתנים במימון מלא או חלקי של נט”ל.
הפרויקטים מתמקדים בטיפול, בפיתוח חוסן והעמקת יכולות ההתמודדות עם לחץ.

בין הקהלים הנהנים מהשירותים וההכשרות של נט”ל ניתן למצוא:
נפגעי טראומה, צוותים מקצועיים, קבוצות ומתנדבים בתוך קהילות, אירגונים ומוסדות חינוך ועוד
הסדנאות, עוסקות הן בלחץ ובדחק הקשורים בשגרת חיי היום יום והן באלו הקשורים באירועים טראומטיים ועיתות של חירום לאומי.
רבים מהפרויקטים מתמקדים בחיזוק החוסן והכנה לשעת חירום, זאת מתוך הבנה כי בכדי להבטיח התמודדות טובה בשעת חירום,
יש לפעול ולתרגל את הידע והכלים במהלך השגרה: “מה שלא יפעל בשגרה, לא יפעל בחירום”.