אירוע הוקרה לציון 20 שנות פעילות נט"ל
עובדים מתנדבים ותורמים לנט"ל
יום חמישי 22.3.18
בית הנשיא בירושלים