ד"ר נעמי הדס לידור, ד"ר מקס לכמן,

מאמר המציג את הגורמים המרכזיים שהובילו לעיצוב המדיניות והפרקטיקה של השיקום בישראל

על חוק שיקום פגועי נפש בקהילה

ועל המעבר מתפיסה של חלופות אשפוז לתפיסה של שילוב בקהילה

ד”ר נעמי הדס לידור, ד”ר מקס לכמן – מתוך המגזין medicine גליון מס’ 4 – 2007

לקריאת המאמר