רונן טל, תאריך25/01/2006

©כל הזכויות שמורות למערכת Y-NET

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3204473,00.html