אושרת נגר לויט, תאריך23/09/2007

כל הזכויות שמורות למערכת עיתון מעריב

מלחמת העולם השנייה הולידה כידוע את המונח “בייבי בום” – תופעת “הפצצת התינוקות” לאחר המלחמה. אצלנו חווינו את הגידול בילודה לאחר מלחמת יום כיפור ב- 73′. אבל היום, כך נדמה, המצב שונה.

מחקר חדש שנערך על ידי סטודנטים לעבודה סוציאלית במכללת תל-חי, מגלה כי קיים קשר ישיר בין טראומות המלחמה האחרונה לבין המתרחש בחדר המיטות. מהמחקר עולה כי התופעות הטראומטיות שחוו החיילים במלחמה גרמו לפגיעה בתשוקה בין בני הזוג. “ההדחקה של הפחדים והטראומות מוצאת ביטוי בכר הזוגי מתחת לשמיכה”, הסבירה ד”ר הדס דורון, מרצה בכירה במכללה האקדמית תל-חי. המחקר נערך בקרב 86 לוחמים שלקחו חלק פעיל במלחמת לבנון השנייה ובנות זוגם שחיכו בבית.

המחקר החדש סותר את המיתוס לפיו המלחמה מקרבת בין בני הזוג ומחזקת את הקשר, ומתברר כי שנה לאחר המלחמה, הלוחמים נאלצים להתמודד עם בעיות קשות במערכת הזוגית שמובילה לריחוק בין בני הזוג ולירידה בתשוקה ובאינטימיות. מהמחקר עולה גם כי ככל שהאדם היה חשוף יותר ללחץ מלחמתי גבוה, כך פחתה התשוקה ביחסים.

מקור התופעה הוא בכך שבני הזוג הלוחמים הדחיקו את הפחדים ואת הטראומות שחוו במלחמה, לא דיברו ולא שיתפו בהם אפילו את בת זוגם, שאמורה להיות חברתם הטובה ביותר. הם הסתגרו בתוך עצמם, מה שהוביל גם להסתגרותה של בת הזוג ובסופו של דבר לריחוק ולחבלה קשה בזוגיות.

תופעות הפוסט-טראומה הובילה לדרמה במערכת היחסים, ויש זוגות שאפילו התפרקו בעקבות כך. המערכת הזוגית סופחת אליה באופן ישיר את השפעות המלחמה. החיילים גוררים לזוגיות את הקשיים שנוצרו במלחמה הסבירה ד”ר דורון.
“גם אצל לוחמים שלכאורה לא סבלו מהפוסט-טראומה, התברר מאוחר יותר כי התופעות באות לידי ביטוי בזוגיות”, אמרה ד”ר דורון.