גדעון מרון ועודד שלום, תאריך21/09/2007

כל הזכויות שמורות למערכת עיתון ידיעות אחרונות

 לקריאת הכתבה