חגית ששר, תאריך06/07/2007

כל הזכויות שמורות למערכת עיתון הצופה
 לקריאת הכתבה