יחידת המחקר אוספת מידע ומעניקה שירותי מחקר והערכה שוטפים ליעילות הטיפולים וההתערבויות המוצעים בנט”ל למבוגרים ולילדים.
אנשי המחקר של נט”ל גם מבצעים מחקרים לבדיקת השפעתם של מצבי טרור ומלחמה מתמשכים על בריאות הנפש ועל החוסן של קבוצות שונות בחברה הישראלית.