M.A. פסיכותרפיה קבוצתית מנחה קבוצות מתמחה בתחומים של לחץ, חוסן, הפעלת מתנדבים, גיל שלישי וחיבור בין דורי.

מלווה תהליכי צמיחה, העצמה והתחדשות של צוותים רב מקצועיים וחיבורם לקהילה.