מורן זליקוביץ', תאריך27/12/2007

©כל הזכויות שמורות למערכת Y-NET

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3345214,00.html