מנחי היחידה הקהילתית בנט”ל, מומחים לחוסן קהילתי, מצבי משבר וחירום מקיימים מפגשי  WEB  ייחודים העוסקים בהובלת קהילה בזמן משבר.

מפגש בן שעתיים לדיון על ההשלכות הייחודיות של המצב הנוכחי, ההשלכות שלו על הקהילה ומפת דרכים להובלת הקהילה בתוך הסיטואציה הנוכחית אל עבר צמיחה.

כל השיחות בהתחברות עצמאית דרך המחשב / טלפון נייד לשיחה קבוצתית.

ניתן לבנות גם הכשרות / מפגשים ייחודיים בהתאם לצורך.

לתאום ניתן לפנות —

היחידה הקהילתית של נטל: 073-2363309;   0732.363.363