המאמר מתוך אתר 'פסיכולוגיה עברית'.,

המאמר מתאר את תופעת העינויים כפי שהיא מוכרת ומתועדת בעולם, ואת נזקיהם והשפעותיהם על כל תחומי החיים של הקרבנות. המאמר נכתב במקור כמבוא לאבחונים פסיכולוגיים לקבוצת גברים תושבי הרשות הפלסטינית שנעצרו ועונו ע”י הרשות על רקע חשד לשיתוף פעולה עם מדינת ישראל.

http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=1246