מיכל ארליך, תאריך11/10/2011

דני איגר בריאיון לפאר-לי שחר ברשת ב’ על פניות לוחמי מלחמת יום-הכיפורים לנט”ל. 38 שנה אחרי…
להאזנה וקריאת הכתבה